Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhne a okolie

Budú Vyhne dedinou roka?

Naša obec sa  zapojila do súťaže a uchádza sa o finančnú podporu v    programe obnova dediny. Našou snahou je nielen získať finančné prostriedky na jej  budovanie, ale ju aj propagovať. Veď naša obec sa má čím pochváliť.

    Vyhne vznikli ako banícka obec, v ktorej pôsobili nemeckí prisťahovalci- baníci, zaoberajúci sa ťažbou železnej rudy, ktorú ťažili na povrchu a neskôr v banských štôlňach. Pri hĺbení takejto štôlne narazili na teplý termálny prameň, ktorý neskôr začali využívať na kúpanie, pričom zistili, že má blahodarné účinky na telo, a tak postupne začali vznikať kúpeľné domy a kúpeľnícka tradícia v obci. Keďže v obci pôsobili baníci a rozvíjal sa tu i cestovný ruch, tak bol v obci založený pivovar, v ktorom sa dodnes varí dobré pivo. Neskôr v 18. storočí k nemu pribudla ďalšia dôležitá budova -  strojárenská fabrika.

    V dnešnej dobe hľadíme do budúcnosti a usilujeme sa zachovávať históriu pre nastupujúcu generáciu a orientovať sa na cestovný ruch.  Snažíme sa  získavať čo najviac finančných prostriedkov na jej obnovu.

    Obec bola v posledných rokoch podporovaná z rôznych fondov a grantov, konkrétne revitalizácia centrálneho verejného priestranstva, ktoré sme odovzdali v roku 2013 do užívania. Okrem námestia sme opravili školu, postavili nový dom smútku a zrekonštruovali miestnosti vo viacúčelovom spoločenskom dome. V ňom v súčasnej dobe prebieha i  výmena okien a zateplenie stien, pričom peniaze na tento účel boli poskytnuté z Environmentálneho fondu.

    Snažíme sa o budovanie a rast našej obce, aby sa tu našim občanom dobre žilo a súčasne, aby bola atraktívna aj pre jej návštevníkov. Našou snahou je, aby ste videli, že sa tu neustále niečo nové buduje pre zlepšenie kvality života.

     Z uvedeného dôvodu som našu obec prihlásil do súťaže Dedina roka 2015. Veď máme sa čím pochváliť a nemali by sme byť skromní. Premenu obce príde hodnotiť hodnotiaca komisia 22.6.2015 o 9:00 hod. Vtedy našu obec teoreticky a prakticky predstavíme počas troch hodín. Obec bude hodnotená uvedenou komisiou, ako aj hlasovaním občanov na internetovej stránke www.obnovadediny.sk. Tento rok súťaží 18 obcí.

    Veľa sa nám, spoločnými silami, so starým obecným zastupiteľstvom v minulom období podarilo urobiť. Veľa práce nás s novým ešte čaká. Ak vám záleží na našej obci, zapojte sa do súťaže a zahlasujte za ňu prostredníctvom internetu na stránke http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2015

Výsledky súťaže 

Vyhne - dedina ako hostiteľ v súťaži "dedina roka" sa umiestnila na prvom mieste.

Vyhne (okres Žiar nad Hronom) ocenenie „Za využitie prírodných a kultúrnych daností
obce a okolia v prospech rozvoja služieb cestovného ruchu pre domácich a zahraničných
hostí pri zohľadňovaní záujmov a prosperity miestnych obyvateľov“ 


Gratulujeme

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2015


 

ADVENTURE GOLF

adventure golf

Hotel SITNO (http://www.hotelsitno.sk/)  je svojím vybavením a umiestnením v Štiavnických vrchoch predurčený na množstvo príležitostí zábavy, oddychu, príjemného strávenia voľného času, kultúrneho a športového vyžitia.

Ako novinka leta 2014 je ADVENTURE GOLF. Je to obľúbený rekreačný šport, ktorý predstavuje vynikajúcu zábavou pre rodiny s deťmi ale aj pre firemné akcie. Ide o klasické golfové ihrisko, ktoré je zmenšené do veľkosti minigolfových dráh a má 18 jamiek. Trasa pri každej jamke je iná a nájdete tu rôzne prekážky, ako vyvýšeniny, nerovnosti, tunel. Adventure golf je vhodný pre skúsených golfistov alebo aj pre nových nadšencov a neskúsených amatérov. Nevyžaduje žiadnu telesnú zdatnosť, špeciálne zručnosti, len základné športové oblečenie a obuv.

 


 

Vyhne a okolie


 

Obec Vyhne leží na začiatku chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, uprostred nádhernej prírody a iba 15 km vzdialené od historického kráľovského banského mesta Banská Štiavnica. (www.banskastiavnica.sk). Necelých 40 km je ďalšie nádherné kráľovské stredoveké mesto Kremnica.

kamenne more

Národná prírodná rezervácia Kamenné more

Okolie Vyhní dáva nespočetné možnosti na turistické prechádzky, viac či menej náročné túry, ktoré môžete zároveň spojiť s poznávaním histórie alebo sa môžete len tak oddávať relaxu pri kúpaní a športe. Ideálne možnosti na cyklotúry.


Tipy na výlety


História
História kúpeľov
Cyklotrasy
Bane
Kremnica
Zlatá Kremnica
Banská Štiavnica
Nový zámok - Banská Štiavnica
Starý zámok - Banská Štiavnica
Prierez históriou pivovaru Steiger Vyhne
Pivovar Steiger Vyhne
Svätý Anton
Dom Sládkovičovej Maríny - Banská Štiavnica
Tip pre šport
Z histórie obce

Anton Paduánsky

štôlňa Sv. Antona Paduánskeho

Príčinou vzniku obce boli bane, najmä nálezisko bohatej železnej rudy. Podľa niektorých predpokladov ťažili tu železnú rudu už germánske kmene niekedy v 3. – 2. storočí pred naším letopočtom. Neskoršie Slovania vytlačili Germánov alebo títo sa sami odsúvali. Do príchodu Sasov, ktorých uhorský kráľ Ondrej II. Jeruzalemský povolal do Karpatských vrchov na ťažbu kovov, to boli Slováci výrobcami kovov, hoci jednoduchším spôsobom a nie s takou vyspelou zručnosťou, ako to potom robili Sasi. Výskyt rudy s bohatým obsahom železa takmer na povrchu a hlboké okolité lesy umožnili v kováčskych vyhniach spracovávať železnú rudu priamou redukciou. Takto sa s rozvojom baníctva vyvíjalo aj banské kováčstvo.

V závere doliny Rudno a nižšie, pri Vyhnianskom potoku bolo vedľa seba niekoľko kováčskych dielní, vyhní. Podľa toho dostala názov i obec. Starý názov Eisenbach a jeho kúpele boli známe už v 13. storočí. Názov Vihine sa v písomných prameňoch uvádza už v 14. storočí. Doteraz najstaršia známa písomná zmienka o obci Vyhne, ležiacej na území, ktoré obsadil levický kastelán ako príslušenstvo Levického hradu, je z roku 1326. V listine je spomenuté, že obec Vyhne bola poddanská obec a jej zemepánmi v roku 1256 boli potomci vojvodu Boršu. Borša bol vodca jedného z maďarských kmeňov, ktorý tiahol pozdĺž Hrona a usadil sa v Tekove, od ktorého sa odvodzuje maďarský názov Tekovskej stolice "Barsmegye" - Boršova stolica.

kaplnka

Kúpeľná kaplnka Panny Márie Kráľovnej, ktorá kedysi slúžila kúpeľným hosťom a je umiestnená priamo nad Vodným rajom

Otcovia obce ustanovili letopočet 1256 za rok, od ktorého sa oficiálne počíta jestvovanie obce Vyhne, i keď je zrejmé, že pôvodné osady na jej území boli dávnejšie pred týmto letopočtom, ale nie sú písomne doložené.

V neskorších historických listinách a rokoch mali Vyhne rozličné názvy: Vyhine (1326), Vyhinie, Wyhne (1426), Wichnorany (1773), Wyhňany (1808), medzitým po nemecky Eisenbach, Eisenbad, po maďarsky Vichnye, Vihnyepeszerény, Vihnye (do roku 1918), od roku 1918 Vyhne, Vihňorany (1920) a od roku 1927 Vyhne. Časť Peserany: Pezeren (1519), Peserany (1773).

Templárski rytieri boli údajne zakladateľmi vyhnianskeho pivovaru.


 

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny
Pondelok13:00-20:30
Utorok13:00-20:30
Streda13:00-20:30
Štvrtok13:00-20:30
Piatok13:00-21:30
Sobota10:00-21:30
Nedeľa10:00-21:30
Počas sviatkov a prázdnin otvorené od 10:00 - 21:30 hod.

Teplota vody v bazéne

Výplavový bazén: 36 °C


Úvodná stránka